Gazi Turizm Blog

test

Test

Post by GaziTurizm

test...

Umre Nedir ?

Umre nedir ?

Post by GaziTurizm

Umre Nedir? Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamna gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir. Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. ...

Umre Nasıl Yapılır ?

Umre nasıl yapılır ?

Post by GaziTurizm

Umre Nasıl Yapılır? Umre yapmak isteyen kimse önce Medine’ye gidiyorsa, Mekke’ye hareket etmeden Medine’nin 10 km . dışındaki Zülhuleyfe Mikat bölgesinde veya uçakla Medine’den Mekke’ye gidiyorsa, bulunduğu otelden ihrama girer. Eğer hava yolu ile Türkiye’den direk Cidde’ye gidip or...

Haccın Sıhhatinin Şartları Nelerdir

Haccın sıhhatinin Şartları nelerdir

Post by GaziTurizm

Yapılacak haccın sahih, yani geçerli olabilmesi için şu üç şartın bulunması gerekir.a- Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek.b- Hususî (Özel) vakit.c- Hususî mekândır.A) İhramİhram sözlükte; “haram etmek, kendini mahrum bırakmak”anlamına geldiği gibi, “tazim edilmesi gereken zamana veya makama girmek v...

Haccın Edasının Şartları Nelerdir

Haccın edasının Şartları nelerdir

Post by GaziTurizm

Kendisine hac farz olan kimsenin bu farzı bizzat eda edebilmesi için gereken şartlara “Haccın edasınınşartları”denir. Bu şartlar genel hatlarıyla şunlardır:a. Sağlıklı olmak;Hac yapmakla mükellef kişinin sıhhatinin buna elverişli olması lazımdır. Aksi halde üzerine hac farz olan bir kimsenin, fiilen...

Haccın Şartları Nelerdir

Haccın Şartları nelerdir

Post by GaziTurizm

Haccın şartları üçe ayrılır:1. Haccın Vücubunun (Farz olmasının) Şartları2. Haccın Edasının Şartları3. Haccın Sıhhatinin Şartları.Haccın Farz Olmasının Şartları1. Müslüman olması,2. Akıllı ve buluğ çağına ermiş bulunması,3. Hür olması4. Hac yapabilmesi için bedenî ve malî imkânlarının yeterli olması...

Haccın Hikmetleri

Haccın hikmetleri

Post by GaziTurizm

1. Hac ve umre, kutsal mabed Kâbe’nin her yıl ibadetle ihya edilmesine ve şenlendirilmesine vesile olur.2. Hac, insan nefsini günahlardan temizler, arı duru hale getirir, onu ihlâsla donatır, yeni bir hayatın kapılarını aralar; insanın manevîyatını güçlendirir, ilahî rahmet ve affa dair duyduğu güve...

Haccın Faziletleri

Haccın faziletleri

Post by GaziTurizm

Haccın ferdi ve içtimai pek çok faydaları vardır.Başlıcaları şunlardır;1. Hac, ferdin günahlarının bağışlanmasını, kalbinin günahlardan arınmasını sağlar.Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz bir hadislerinde: “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve güna...

Haccın Tarifi ve Önemi

Haccın tarifi ve Önemi

Post by GaziTurizm

Hac; kasdetme ve yönelme mânâlarına gelir. Hac, hususî bir zaman diliminde, hususî bir kısım yerleri, yine bir kısım hususî usullerle ziyaret etmeğe denir ki; senenin belli günlerinde, hac niyetiyle ihrama girip, Arafat’ta vakfede bulunmak ve Kâbe’yi tavafetmekten ibaret sayılmıştır. Haccın şartı ih...

Umre İçin Hazırlık

Umre İçin hazırlık

Post by GaziTurizm

Umre İçin Hazırlık Umre veya Hac yolculuğuna çıkmadan önce, başta akrabamız olmak üzere ilişkili olduğumuz başlıca şahsiyetler ziyaret edilir. Duaları alınır. Gerekiyorsa vücut temizliği yapılır. Tırnaklar kesilir. Bıyıklar ve ve sakallar düzeltilir. Gusül abdesti alınır. Erkekler güzel kok...